Tik Tak CD Rom demo
A demo movie made for the Belgian national television for a CD Rom based on the excellent tv show for very small children (0-5) 'Tik Tak'. Ultimately the original makers of the tv show did not like our proposal, because it deviated too much from their original visuals and sounds. And we did not see the point of doing a truthfull imitation of the tv series on CD Rom.
Download the Tik Tak movies [1174K ZIP file] and one of the following executables, depending on your OS: Decompress the files into the same directory and run the excutable.
Press SPACE to see a demo of the navigation tool for the Rom ( + and - to zoom in and out ) and CTRL-q to quit.


Here's the text that accompanied the proposal, in Dutch.

De struktuur van de Tik Tak afleveringen wordt rigider gemaakt om zoek- en navigatiemogelijkheden te vereenvoudigen voor de gebruiker. Elke rij heeft zijn eigen thema en begint met een filmpje van een kind, vervolgt met het logo-filmpje, een 'ballen-dansje', een abstrakte animatie, etc. Tien rijen van tien filmpjes vormen 1 navigatieblok (bijvoorbeeld). De CD Rom kan meerdere van die navigatieblokken bevatten, die elk rijen bevatten met een andere volgorde. Een afzonderlijke Tik Tak aflevering wordt samengesteld door een filmpje uit elke kolom te kiezen (zie rode hokken en grijze pijlen). Dit kan willekeurig gebeuren, semi-willekeurig (gebaseerd op wat de gebruiker reeds gezien heeft bvb.) of vast (vooraf geprogrammeerd). Dus, ondanks de rigide struktuur, kan er toch veel variatie in de verschillende afleveringen gestopt worden. Dit kan gaan tot het 'on-the-fly' samenstellen van telkens nieuwe afleveringen, indien dit wenselijk zou zijn.
We gaan er in eerste instantie van uit dat de CD Rom bekeken wordt door een kind onder begeleiding van iemand met basis-computerkennis (muis bewegen, klikken, slepen, tikken).
De interactie wordt echter zo gebruiksvriendelijk gemaakt dat een kind al snel zelf zal kunnen spelen met de CD Rom (hetzij bewust, hetzij het door toevallig op de muisknop te drukken bvb). De interactie wordt zo 'doorzichtig' mogelijk gemaakt om de 'immersiveness' zo groot mogelijk te maken (cfr computerspelletjes als Quake ed): geen knoppen, geen navigatiebalken; de spatiebalk van het toetsenbord indrukken brengt je in navigatiemodus, de rest van interactie gebeurt door eenvoudige muis-acties.

De originele TikTak voor TV is perfekt en video is er een perfekt distributiemedium voor. CD Rom brengt een aantal extra mogelijkheden met zich mee. Het is niet onze bedoeling om 'iets nieuws te doen' met de Tik Tak elementen, maar om de goede elementen van de TV versie te behouden en er wat extra functionaliteit en spel aan toe te voegen. Het zal mogelijk zijn om de CD Rom te bekijken zoals een video (overal worden time-outs ingebouwd die automatisch het verdere verloop bepalen), maar indien de gebruiker dat wenst kan hij of zij interactief omgaan met de struktuur en de afzonderlijke filmpjes zelf.

Behouden:
 • lineariteit: concept van reeksen korte filmpjes die een begin en een einde hebben
 • eklektische stijl

Added value:
 • non-lineaire navigatie en zoekfuncties
 • interactie met filmpjes
 • randomness (eventueel op basis van tijd -zomer vs winter bvb- of gebruikersvoorkeuren)
 • configuratie (gebruiker kan eigen teksten, beelden en geluiden laten opnemen in de voorgeprogrammeerde filmpjes)

Veranderen:
 • logische struktuur aanbrengen in reeksen zodat zoeken naar een specifiek filmpje snel en makkelijk kan (zie schema). Pseudo-random reeksen (zigzaggend doorheen het 'grid') vormen de afzonderlijke Tik Tak 'afleveringen'.
 • in de meeste filmpjes zit interaktiemogelijkheid die op een eenvoudige manier aangesproken kan worden (klikken, eventueel op object in de scene, soms slepen)
 • gebruiksvriendelijke navigatie-engine
 • stijl wordt hier en daar aangepast aan de tijd en/of het medium:
  • hedendaagse poppetjes
   (hier zit misschien een mogelijkheid tot sponsoring door Lego of Fischer Price in)
  • 3D-modellen ipv echte poppetjes
  • verwijzing naar cybercultuur dmv 3D animatie, geluiden, etc. ("CyberTikTak")
  • recentere muziek -eventueel zelfs hier en daar house- of techno-achtige dingen

Media:
 • (interactieve) Director filmpjes
 • digitale video
 • digitale muziek en geluidseffekten

Scenario

(0. opstarten van CD Rom: ouder kan in stellen hoeveel afleveringen getoond worden)
1. TikTak openings-sequentie (verschillende versies: met of zonder hond etc.; minimale interactie: klikken op hond veroorzaakt blafgeluid bvb)
2. still
3a. spatiebalk brengt navigatiesysteem op het scherm: gebruiker kiest bepaald filmpje door te klikken op een plaatje (in- en uitzoomen mogelijk)
3b. na twee seconden start een aflevering
4. aflevering loopt met of zonder interactie (op elk moment kan het navigatiesysteem opgeroepen worden om een ander filmpje te zien, dmv spatiebalk)
5. eind-sequentie
6. volgende aflevering start tenzij gebruiker het programma stopt of het door de ouder ingestelde aantal afleveringen bereikt is
7. terug naar 1