In juni 1996 trad Riverland toe tot het research TVoT (Television of Tomorrow) consortium van MIT's Media Lab (Massachusetts Insitute of Technology).
TVoT werkt aan digitale TV : een van de weinige realiteiten in de communicatierevolutie van vandaag. De TV van morgen zal meer zijn dan entertainment - het wordt de lingua franca van handel, onderwijs, onderzoek en persoonlijke informatie. Het onderzoek dat dit consortium zal ondernemen gaat over gedistribueerde digitale bibliotheken, audiovisueel entertainment op aanvraag, en gepersonaliseerde, content-gedreven netwerken. 'Televisie' is in dit onderzoek een metafoor voor de nieuwe computermedia die voorÌ elke kijker een uniek programma zal maken.
TVOT is gehuisvest in het Media Lab van Nicolas Negroponte. Hier wordt gewerkt aan projecten zoals mediabanks, structured audio, holographic video, content coding, electronic landscapes, interactive video environments en story representations. De partners van Riverland in de USA zijn : Eastman Kodak, Hughes, Intel en Viacom International. Buiten Amerika zijn de volgende bedrijven toegetreden : Sony, Grupo Televisa (Mexico) en uit Canada Bell Northern Research en Nortel. Wat Europa betreft zijn er twee leden aanwezig : Riverland en Philips nv. Normaal was de Medialab Research Group een gesloten gezelschap maar Riverland heeft hier de plaats kunnen innemen van Bertelsman AG in Duitsland, die het consortium wegens conflict of interest verliet. De programmadirecteurs van Television of Tomorrow consortium aan het Medialab zijn de gekende Nicholas Negroponte en Andrew Lippman. Walter De Brouwer (Riverland) zal op 20 mei zijn plaats innemen bij het programmacomité van het consortium. Bij de researchers zit ook de Belgische Pattie Maes die in het lab de interactie 'software agents' en 'TV' zal bestuderen.
Toetreding tot het consortium bedraagt voor elke partner 1.000.000 $. De researchkosten per partner worden jaarlijks geraamd op 200.000 $. Hiervoor krijgen de partners exclusief gebruik van al het research en de patenten van Media Lab. Riverland met Media Lab een akkoord (technology transfer agreement) zodat de Belgische en Nederlandse ingenieurs naar MIT kunnen gaan en de Amerikaanse researchers naar Riverland om aan de gezamelijke projecten te werken.
De investering in TVoT kadert in de mission statement van Riverland (ringing televison online by 1997) en in de strategie van Riverland om een 'leading technology provider' te worden.