BELEIDSPLAN

Inhoud Beleidsplan

1. INLEIDING
Nieuwe media
Overheidsbeleid
Integratie

2. DOEL EN ONTWIKKELING
Doelstelling en werkwijze
Context
Programma's
Thema's
Bijzondere projecten

3. GEREEDSCHAPPEN
Kennisverspreiding
Informatie
Promotie
Coördinatie

4. OVERIGE AANDACHTSGEBIEDEN
Deskundigheidsbevordering
Opdrachtenbeleid
Ondersteuning lagere overheden
Relatie met het beroepsonderwijs

5. ORGANISATIE
Bestuur
Personeel
Externe relaties

6. FINANCIERING
Ministerie van OCenW
Gemeente Amsterdam
Overige inkomsten

MEERJARENBEGROTINGEN
klik hier om het hele document aan een stuk binnen te halen (ATTENTIE: WORDT WOENSDAG 20-3 GEPUBLICEERD)


SEND E-MAIL
[ updated 18 March 1996 ]