PUBLICATIONS: SERVICES, AGE, AND CARE: Vertaalslag

Drie lezingen over het ontwerpen voor ouderen; 'Age Design'.
Thema 'de vertaalslag'. Inleiding
In het Vormgevingsinstituut werden op dinsdag 21 november drie lezingen gehouden over het ontwerpen voor ouderen; `Age Design'. Het thema van de middag was `de vertaalslag'.
Cees de Bont, James Pirkl en Daan van Eijk spraken ieder vanuit hun eigen invalshoek over het vertalen van onderzoeksgegevens over ouderen naar het ontwerpproces.
De groep oudere consumenten groeit, en met het besef daarvan groeit de interesse in het consumentengedrag van ouderen en hun noden en wensen ten aanzien van de produkten die ze (moeten) aanschaffen. Praktisch onderzoek is nodig naar de gevolgen van veroudering. Maar hoe moeten die inzichten worden gekoppeld aan de ontwerppraktijk? En hoe kunnen we de uiteindelijke ontwerpen effectief testen op bruikbaarheid?
Dr. Cees de Bont van het Human Behaviour Research Centre van Philips Corporate Design sprak over verschillende wetenschappelijke disciplines die tezamen inzicht verlenen over ouderen, en hoe de verworven inzichten benut kunnen worden in het ontwerpproces.
James J.Pirkl is emeritus-professor industrial design aan de Syracuse University en auteur van o.a. 'Transgenerational Design - products for an aging population'. Hij maakte zich sterk voor het begrip 'design for all'; het ontwikkelen van doordachte, goede produkten die zo min mogelijk mensen van welke leeftijd dan ook uitsluiten van gebruik.
Daan van Eijk is industrieel ontwerper, partner in het ontwerpbureau 'EJOK - design for industry' te Rotterdam. Hij vertelde zijn ervaringen met het betrekken van ouderen en andere consumenten bij het ontwerpproces en bij het toetsen van een ontwerp aan onderzoeksgegevens en ontwerprichtlijnen.

Introductie
Gert Staal
programma-manager Vormgevingsinstituut

Welkom. Een hele korte inleiding omdat we vanmiddag al drie sprekers hebben. Drie lezingen in het programma 'Ontwerpen voor ouderen', wat we in huis altijd 'Age Design' noemen. Het thema van vandaag is 'de vertaalslag'.

`Ontwerpen voor ouderen' is sinds twee jaar een belangrijke rol gaan spelen binnen het Vormgevingsinstituut. Het programma mengt zich in de gemeenschap die bezig is met het ontwerpen voor ouderen, de kennis en de connecties die daar voor nodig zijn. Ook kijken we of we het geld kunnen genereren dat er voor nodig is. Een van de belangrijke aspecten die daarbij voortdurend een rol heeft gespeeld is: `wat weten we eigenlijk van ouderen?' (wat weten we van hun wensen ten aanzien van produkten, wat weten we vanĄ de mogelijkheid die wensen om te zetten in produkten? En wat weten we vervolgens van de ervaringen die met die produkten zijn opgedaan?). Gebleken is dat die kennis groot zou kunnen zijn, maar vaak erg tegenvalt.

Reden om vanmiddag drie mensen bij elkaar te halen die daar vanuit hun specifieke disciplines mee te maken hebben gekregen. De eerste spreker is Cees de Bont, verbonden aan Philips Corporate Design en daar verantwoordelijk voor de afdeling 'Human Behaviour Research'. Dit is een vrij nieuwe tak binnen het concern, die kennis verzamelt over de omgang van consumenten met produkten over een zekere periode.
De tweede spreker is - and we are very glad to welcome - mr. James Pirkl. He was a guest at Eindhoven University and agreed to speak here on his research into what he calls 'Transgenerational Design', design for elderly in a specific manner. Mr. Pirkl is an industrial designer, he taught at Syracuse University and is the author of the book 'Transgenerational Design - products for an aging population'.
De laatste spreker is Daan van Eijk, ontwerper bij het bureau EJOK. Hij heeft gisteren nog verteld dat hij op dit moment bezig is met acht projecten die iets met ouderen te maken hebben, wat niet mis is. In zijn verhaal ligt de nadruk vooral op wat we achteraf kunnen leren van hoe ouderen omgaan met produkten die al ontwikkeld zijn. Daan zal ook een video laten zien waarin een aantal onderzoeken zijn samengevat.

Nog een mededeling over informatie op het gebied van het ontwerpen voor ouderen: er is een aantal netwerken beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het Design for Aging Network en het Nederlandse deel van het European Institute for Design and Disability. Iedereen die meer informatie over het onderwerp wil hebben, kan contact opnemen met Anne Voshol, project-coördinator van dit programma bij het Vormgevingsinstituut.

Ik zou graag het woord willen geven aan Cees de Bont.

SEND E-MAIL
[ updated 18 March 1996 ]