@PartyWalker[TM]
 


Lullaby Nr 3
I just composed a lively song
Whenever life's too hard
I sing it loudly walking along

When I'm singing I'm never bored
While pacing through the city
I use each and every chord

Soon the party will begin
Borrow me and you'll forget
Who or what you've ever been

I come and go whenever I like
I don't care about the world
Hope's a monkey on a bike

Now the party's beckoning
To stay awake, my friend
Hurry up and start dressing

The party's starting, can't you see
Borrow me and you'll forget
Who or what you'll ever be

P. Walker
Berceuse nr.3
Ik heb een liedje bij mij paraat
Als ik het niet meer zie zitten
Vertolk ik het luidop op straat

Het zingen windt mij op
Al stappend door de stad
Notenbalken af en op

De tijd loopt naar het feest
Leen mij en je zult vergeten
Wie of wat je bent geweest

Ik ga en kom wanneer ik wil
Ik lap de wereld aan mijn lied
Hoop is een bananenschil

Naar de party wil ik gaan
Om langer op te blijven
Hoor je me, kleed je aan

De tijd loopt naar het bal
Leen mij en je zult vergeten
Wie of wat je worden zal

P. Walker
Berceuse n° 3
Il y a une chanson qui m'est venue
Quand j'ai les idées noires
Je la chante tout haut dans la rue

Chanter ma chanson est excitant
En marchant dans la rue
Je monte la gamme et je la descends

L'heure de la fête va arriver
Emprunte-moi et tu oublieras
Qui ou quoi tu as été

Je vais et je viens comme je veux
Je me fiche de la vie quand je chante
L'espoir nous rend bien malheureux

C'est à la fête que je veux aller
Pour rester debout plus longtemps
Je te le dis, va t'habiller

L'heure du bal sera bientôt là
Emprunte-moi et tu vas oublier
Qui ou quoi tu seras

P. Walker


Join Walker[TM]
  Join PartyWalker™ and get instant access to Party Walkers special sites & guest book!
Neem deel aan Walker™ en open hier en nu Party Walkers speciale sites & gastenboek!
Participez à PartyWalker™ et accédez immédiatement aux sites spéciaux et au livre d'or de Party Walker!
Your lucky Walker Number™ is !