@PartyWalker[TM]
 


The second kiss
I who bewilderedly ask 'who am I?, where am I?'.
Walker heard, he laughed and moved
his hands along my neck from above to below.

He gave me a kiss, so unbelievably sensual,
as if Mars (her lover) had never known Venus.
'Forget the judgment', he said, 'easy with that clutter'.
De tweede kus
Ik die, 'wie ben ik ?, waar ben ik ?', verbijsterd vraag.
Walker hoorde het, hij lachte en verlegde
zijn handen om mijn nek van boven naar omlaag.

Hij gaf een zoen, zo ongelofelijk wellustig,
als Mars (haar minnaar) nooit van Venus had gekend.
'Vergeet het oordeel', zei hij, 'van die troep maar rustig'.
Le second baiser
Moi, «qui suis-je?, que suis-je?», question à en couper le souffle.
Walker l'entendit, il rit et promena les mains de haut en bas sur ma nuque.

Il donna un baiser, incroyablement voluptueux,
comme Mars (son amant) n'en avait jamais eu de Vénus.
«Oublie sereinement» dit-il, «le jugement de cette bande».


Join Walker[TM]
  Join PartyWalker™ and get instant access to Party Walkers special sites & guest book!
Neem deel aan Walker™ en open hier en nu Party Walkers speciale sites & gastenboek!
Participez à PartyWalker™ et accédez immédiatement aux sites spéciaux et au livre d'or de Party Walker!
Your lucky Walker Number™ is !