@PartyWalker[TM]
 


The first kiss
A hundred kisses a hundredfold,
a hundred kisses a thousandfold,
thousand kisses a thousandfold,
so many thousands a thousandfold,
like streets in the city,
like paths in the cosmos,
on your terrific cheeks,
on your swollen lips and
on your joyful eyes do I wish to gather
o wholesome Walker.
De eerste kus
Honderd kussen in honderdvoud,
honderd kussen in duizendvoud,
duizend kussen in duizendvoud,
zoveel duizenden duizendvoud,
als er straten zijn in de stad,
als er paden zijn in 's heelal,
op je geweldige wangen,
op je zwellende lippen en
op je vreugdevolle ogen wil
't liefst sprokkelen al maar door
ik, o heilzame Walker.
Le premier baiser
cent baisers multipliés par cent,
cent baisers multipliés par mille,
mille baisers multipliés par mille,
tant de milliers de mille,
que de rues dans la ville,
que de routes dans le monde,
sur tes joues superbes,
sur tes lèvres gonflées et
sur tes yeux ravis, je veux les glaner
moi, ô Walker salutaire


Join Walker[TM]
  Join PartyWalker™ and get instant access to Party Walkers special sites & guest book!
Neem deel aan Walker™ en open hier en nu Party Walkers speciale sites & gastenboek!
Participez à PartyWalker™ et accédez immédiatement aux sites spéciaux et au livre d'or de Party Walker!
Your lucky Walker Number™ is !