@PartyWalker[TM]
 


@partywalker
een project van / un projet de:
Stefaan Decostere

design:
Michaël Samyn, Zuper!

teksten / textes:
Stefaan Decostere, Noël Godin, Xavier Leton, Mark Vantongele, Lex Wouterloot

productie / production:
CONSTANT vzw

in coproductie met / en co-production avec:
KunstenFESTIVALdesArts, http://www.INnet.net/arts-festival-brussels

met de steun van / avec l'appui de:
Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Join Walker[TM]
  Join PartyWalker™ and get instant access to Party Walkers special sites & guest book!
Neem deel aan Walker™ en open hier en nu Party Walkers speciale sites & gastenboek!
Participez à PartyWalker™ et accédez immédiatement aux sites spéciaux et au livre d'or de Party Walker!
Your lucky Walker Number™ is !