W e l z i j n   &   g e z o n d h e i d
De kern van het welzijnswerk en de gezondheidszorg is de zorg voor de mens. In Brussel zijn er talrijke organisaties actief die zich bekommeren over het welzijn en de gezondheid van de Brusselaar. De laatste jaren is een aanzienlijke vooruitgang geboekt in de uitbouw van een netwerk van welzijnsvoorzieningen voor de Vlamingen in Brussel.
Brussels Zakboekje - Gele Gids voor Sociaal Brussel
Zoek je adoptiediensten, beroepsopleiding, dringende hulpverlening, jeugdbijstand, overheidsdiensten, rechtshulp, thuiszorg, ziekenvervoer...? Je vindt ze van A tot Z in het BRUSSELS ZAKBOEKJE, Gids voor Welzijn en Gezondheid. Een handige wegwijzer naar meer dan 1000 voorzieningen in het hoofdstedelijk gewest waar je als Nederlandstalige terecht kan.
In het Zakboekje vind je zeer snel wat je zoekt. De voorzieningen zijn volgens gangbare trefwoorden in 99 rubrieken gerangschikt. Een uitgebreid alfabetisch register maakt het helemaal gemakkelijk.
(Brusselse Welzijnsraad vzw, Leopold II-laan 204 bus 1 - 1080 Brussel, tel 02/414.15.85 - fax 02/414.17.19)
Welzijn te Brussel

Overzicht Thuislozenwerkingen in het hoofdstedelijk gewest Brussel.
  ARUNDO: De start van een polyvalent centrum:
  De Schutting
  Albatros
  Araña


Gezondheidspromotie in Brussel
(zie ook Brussels Zakboekje)

  Adressenlijst van de ziekenhuizen in Brussel
  Telefoonnummers Nederlandstalige Medische Centra
  Wachtdienst van de Nederlandstalige dokters
  Telefoonnummers waar daklozen in Brussel terecht kunnen
  Telefoonnummers Kind & Gezin
  Telefoonnummers Sociale restaurants in Brussel
  Telefoonnummers Thuiszorg
  Telefoonnummers Wachtdiensten
  Adressenlijst van de zelfstandige Nederlandstalige logopedisten
  Adressen van zelfstandige Nederlandstalige diëtisten


In Vlaanderen

  Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap