DIGITAAL BRUSSEL, het informatieproject van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, heeft de volgende doelstellingen:
  1. Het opbouwen van een basispakket gemeenschapsinformatie, zowel gedrukt als digitaal.
  2. Het updaten en onderhouden van dit basispakket.
  3. De openbaarheid van bestuur van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevorderen.
  4. Informatiedoorstroming naar andere media mogelijk maken inzonderheid teletekst van TV-BRUSSEL.
Het doelpubliek van DIGITAAL BRUSSEL bestaat uit burgers, die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ontvankelijk zijn voor het Nederlands aanbod. Ook de personen die gebruik maken van de Brusselse infrastructuur voor hun professionele of educatieve werkzaamheden of voor hun vrijetijdsbestedingen worden niet uitgesloten.

DIGITAAL BRUSSEL wil met een pakket gemeenschapsinformatie de burger wegwijs maken in het Brusselse onderwijs, het Brusselse cultuuraanbod, de Brusselse welzijn & gezondheidssector en diezelfde burger ook de Brusselse overheden beter leren kennen. Ook de Brusselse huisvesting, de verkeersituatie, de arbeidsmarkt en het toeristisch aanbod, etc. worden niet vergeten.

Er is gekozen voor INTERNET om de informatie dichter bij de burger te brengen.

De drempel tot raadpleging door de Vlaamse Brusselaar wordt laag gehouden dankzij de toekomstige consultatie en de begeleiding vanuit publieke ruimtes zoals de Gemeenschapscentra. Het is inderdaad de bedoeling dat het publiek in het kader van een informatie- en onthaalbeleid binnenkort de informatie van DIGITAAL BRUSSEL zelf of met de hulp van een onthaalbediende zal kunnen raadplegen op verschillende informatiepunten in het Brusselse.De knipselkrant -enkel voor VGC mensen.