V e r k e e r   &   o p e n b a a r   v e r v o e r
De Brusselaar verplaatst zich te voet, per fiets, neemt af en toe een taxi of verkiest de metro, tram en bus om zich in Brussel te verplaatsen. Hij of zij reist met de trein en neemt het vliegtuig voor verdere bestemmingen.
Brussel
Belangrijke adressen
  Telefoonnumers trams en bussen (MIVB) en spoorwegen (NMBS)
  Trein: Thallys
  Trein: Belgian Railways Page
  Trein: InterCity and InterRegio services NMBS/SNCB
  Metro
  Vliegtuig