S p o r t
Brussel doet aan sport en Brussel zweet ervan.
Sport in Brussel


  Sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
  Wat is de Vlaamse Gemeenschapscommissie - situering sportdienst
  De Sportdienst stelt zich voor
  Subsidiereglementen
  Informatie en dienstverlening
  Materiaaluitleendienst
  Organisatie van de inspraak
  Berichten en agenda

  Sportactiviteitenkalender
  Sportkalender
  Speciaal in de kijker
  "Zweet driemaal en ontvang een leuk geschenk!"
  Sportkampen

  Sportclubs en sportlessenreeksen
  Sportclubs en sportlessenreeksen per gemeente
  register

  Nuttige adressen
  Erkende sportfederaties
  Andere
  Zaalvoetbal