O n d e r w i j s
Vandaag heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie een dubbele opdracht voor het nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Enerzijds dient ze een netoverschrijdend onderwijsbeleid te voeren dat complementair is bij dat van de Vlaamse Gemeenschap en het lokaal schoolbeleid ondersteunt.
Anderzijds is de Vlaamse Gemeenschapscommissie sinds kort ook de inrichtende overheid van onderwijsinstellingen. Ze wenst haar eigen scholen een nieuw elan te geven door het vertrekken van specifiek en kwalitatief hoogstaand onderwijs.
  Directie onderwijs van de VGC.
  BOP (Brussels OnderswijsPunt)
Het Brussels OnderwijsPunt is de Nederlandstalige onderwijssite op het Internet, en is de thuishaven voor taalleerkrachten, onderwijzers, onderwijzeressen en hun leerlingen. Hier vind je tevens adressen van scholen in Brussel, ook van het hoger onderwijs (universitair en niet-universitair)