N u t s v o o r z i e n i n g e n
Wie zorgt te Brussel voor mijn telefoonaansluiting en de kabeldistributie? Wie levert electriciteit en wie is voor water, gas en stookolie verantwoordelijk? Wie zorgt voor het huisvuil en het milieu?
In Brussel
De belangrijkste telefoonnummers zijn hier bij elkaar gebracht.

  Diensten
  Ombudsmannen
  Diensten aan de consument
  Bankkaart verloren of gestolen
  Beroepsordes
  BRAL: Brusselse Raad voor Leefmilieu
  Post


In Vlaanderen en België
Belangrijke telefoonnummers
  Huisvuil
  Milieu