D e r d e   l e e f t i j d
Bejaarden vormen een kwetsbare groep in de grootstad Brussel. Bejaardenhulp, dienstencentra voor bejaarden, oppasdiensten en hulpverlening maken het leven van deze mensen eenvoudiger. Verschillende verenigingen zetten zich voor de derde leeftijd in. Het Centrum Derde Leeftijd coördineert, ondersteunt en begeleidt sociaal-cultureel werk met de derde leeftijd te Brussel.


  "Aktief": Welkom bij het Centrum Derde Leeftijd...
  Verenigingsleven
  Hulpverlening:
  Seniorenwegwijs
  Ombudsuitvaart
  Service flats Parkresidentie:
  wonen en activiteiten & dienstverleninig
  Noodhulptelefoon
  Wonen
  VBV (Vereniging van Bezoekers aan Verzorgingsinstellingen)

  Interessante telefoonnummers senioren