A l l o c h t o n e n
In het Brussels hoofdstedelijk Gewest leven er naar schatting 350.000 allochtonen afkomstig uit 146 landen. Zij vormen een belangrijk onderdeel van de Brusselse bevolking. Het leren samenleven en het respect voor de ander zijn hier erg belangrijk. De versterking van de eigen cultuur en taalbeheersing vormen belangrijke aspecten voor de maatschappelijke integratie van allochtonen.
Allochtonen en vluchtelingen kunnen te Brussel beroep doen op verschillende organisaties:
  Nuttige adressen voor migranten en vluchtelingen
  Verenigingen voor migranten

  Migranten over Belgen, Belgen over Migranten